ปราสาทสัจธรรม หรือ Sactuary of Truth คือสถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยคุณ เล็ก วิริยะพันธุ์ ที่เป็นเจ้าของเดียวกับ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ ภายในตัวปราสาทจะแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาด้านปรัชญา การใช้ชีวิต และการกำเนิดของสิ่งต่าง ๆ บนโลก เพราะทางเจ้าของต้องการสร้างสันติสุขให้กับโลกผ่านศิลปะ

ทางเข้าของสัจธรรม
ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีต  มีการใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย การใช้รอกดึงลิฟท์ และใส่สลักไม้ มีด้านกว้าง และยาวเท่ากันคือกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 39 ปีจนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จและภายในยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุฯของพระพุทธเจ้าอีกด้วย

ตัวปราสาทที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุฯของพระพุทธเจ้ารอกดึงลิฟท์ไม้สำหรับผู้พิการ

เวลาทำการ และ ข้อปฏิบัติ

ทางพิพิธภัณฑ์เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ ไปจนถึงวันอาทิตย์ แบ่งชมเป็นรอบ รอบละ 25 คน ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น การแต่งกายควรแต่งการสุภาพผู้หญิงไม่ควรนุ่งสั้น และด้วยสถานการณ์โควิดจึงทำให้ในช่วงนี้จำกัดคนเข้าออกรอบละ 1 ชม. เท่านั้น ใครจะแวะมาถ่ายรูปสวยๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมแบบอลังการ ก็กะเวลากันดีๆ นะคะ

ข้อปฏิบัติ การแต่งกายและช่งโควิดตารางรอบเข้าชม

ด้านในปราสาท

แบ่งเป็น 5 ห้อง ที่แต่ละห้องจะแสดงถึงความจริงแท้ที่ต้องเผชิญและสิ่งที่คอยรั้งเราและโลกเอาไว้ ดังนี้

1. ห้องโถงด้านทิศตะวันตก แสดงถึง ฟ้า ดิน ว่ามี เทพผู้เป็นใหญ่ซึ่งครองธาตุทั้ง 4 ไว้อยู่คือ พระพรหม พระอิศวร และพระนารายณ์

เทพเจ้าตัวแทนธาตุดินเทพเจ้าตัวแทนธาตุน้ำเทพเจ้าตัวแทนธาตุไฟเทพเจ้าตัวแทนธาตุลม

2. ห้องโถงด้านทิศใต้ แสดงถึงดวงดาว-พระอาทิตย์-พระจันทร์ ภาพจำหลักแสดงถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และประติมากรรมลอยตัวรูปเทพเจ้าประจำดาวพระเคราะห์ที่โคจรอยู่บนฟากฟ้า ดวงดาวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ส่งผลต่อสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการวิวัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ บนโลก

แสดงถึงดวงดาว-พระอาทิตย์-พระจันทร์แสดงถึงอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

3. ห้องโถงด้านทิศเหนือ แสดงถึงการพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณสื่อถึงประติมากรรมและจำหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน

ประติมากรรมตามหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ

4. ห้องโถงด้านทิศตะวันออก แสดงถึงครอบครัว มีทั้งพ่อและแม่ที่เปรียบถึงความกตัญญูรู้คุณ

5. ห้องโถงกลาง มหาบุษบก แสดงถึงการหลุดพ้นซุ้มประตูไม้แกะสลักประตูใหญ่ทั้ง 4 ด้าน สัญลักษณ์ทางเข้าสู่จักรวาลหรือความหมายของอริยะสัจ 4 ที่เป็นหัวใจในหลักคำสั่งสอนแห่งพุทธศาสนา และมหาบุษบกวิมานเป็นสัญลักษณ์สื่อความว่างเปล่าแห่งจักรวาลหรือนิพพาน เป็นดั่งศูนย์กลางในจักรวาล คือ สัจธรรมเที่ยงแท้ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงจุดจบของโลกแห่งตัวตน

ซุ้มประตูไม้แกะสลักแสดงการเกิดซุ้มประตูไม้แกะสลักแสดงการตรัสรู้

ค่าเข้าชม

ชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าจองผ่าน KKday เหลือเพียง 416 บาทจากเดิม 500 บาท, เด็กความสูงไม่เกิน 110 เซ็นติเมตรจะเหลือ 242 บาทจาก 250 บาท

สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์นี้เลย > https://www.kkday.com/th/product/7313

กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์

นอกจากการเดินเที่ยวชมแล้ว ที่ปราสาทสัจธรรมยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทั้งที่ร่วมอยู่ในราคาค่าบัตร และที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ได้แก่

 1. การแสดงศิลปะวัฒนะธรรมไทยวันละ 2 รอบ 11.30 น. และ 15.30
 2. กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมคือ
  – นั่งเรือสปีทโบ้ท หรือเรือคลองขุดเพื่อชมปราสาท
  – นั่งรถม้า
  – ขับรถ ATV
  – ขี่ม้า
  – นั่งช้าง

การเดินทางไปปราสาทสัจธรรม พัทยา

ตั้งอยู่ บริเวณแหลมราชเวช 206/2 ม.5 ถ.นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท) ถึงเมืองพัทยาใช้ ถ.สุขุมวิท ผ่านพัทยาเหนือมุ่งหน้า สู่ ต.นาเกลือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นาเกลือ เลี้ยวขวาที่ ซ.นาเกลือ 12 ปราสาทสัจธรรมอยู่ริมทะเล


สนใจอยากไปตามรอยที่ปราสาทสัจธรรม สามารถจองบัตรได้ที่นี่ > คลิกเลย!!