Get $10!
รูปภาพเพิ่มเติม

【Pocket WiFi เกาหลี】พ็อคเก็ตไวไฟ 4G/LTE สำหรับใช้ในเกาหลีใต้ (รับอุปกรณ์ได้ที่สนามบินในเกาหลีใต้)

285 รีวิว
รหัสสินค้า: 7452
สถานที่ตั้ง: เกาหลี, All city, Jeju, Busan, Seoul, Incheon
ระยะเวลา: 23ชั่วโมง
ภาษาของไกด์ที่ให้บริการ:
บริการเช่า Pocket WiFi เกาหลี ราคาประหยัด ที่คุณสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อไวไฟแบบพกพาPocket WiFi 4G/LTE คุณภาพสูงสำหรับใช้ในประเทศเกาหลีใต้ ที่คุณสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างไม่จำกัด และสะดวกในการรับและคืนอุปกรณ์ที่สนามบินในเกาหลีใต้
ราคาเริ่มต้นที่

USD 4.43

วันเดินทาง

ราคารวมทั้งสิ้น

USD

0

การจองของคุณจะได้รับการยืนยันภายใน 24 ชม.

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ

Select Options